Įmonė UAB „DIGIMA“ suteikia visuomenei ir kitų svetainių kūrėjams galimybę naudotis www.2-viruses.com internetinio puslapio paslaugomis. Puslapis nieko neatstovauja ir nesuteikia jokių garantijų, aiškių ar numanomų. 2-viruses.com neteikia jokių pareiškimų ar garantijų susijusių su puslapyje pateikiama infomacija.

Įmonė UAB „DIGIMA“ nėra atsakinga už galimai patirtas žalas naudojant, nurodant ir pasitikint šio puslapo teikiama informacija ir aiškiai atsisako būti laiduojama už patirtus nuostolius. Nors šios svetainės turinys yra periodiškai atnaujinamas, nėra jokios garantijos, kad teikiama informacija bus tiksli, išbaigta ir atnaujinta.

Niekas šioje svetainėje nėra skirta tam kad būtų priimta kaip patarimai.

www.2-viruses.com negali būti laiduojamas nei dėl deliktų, nei sutarčių teisių pažeidimų kalbant apie svetainės turinį, jo naudojimą ar kaip nors kitaip susijusią veiklą. Ši svetainė negali būti laiduojama dėl:

  • netiesioginių, ypatingų ar šalutinių nuostolių;
  • dėl žalos verslui, pajamų, uždarbio, pelno ar santaupų praradimo, sutarčių ar verslo ryšių netekties, reputacijos praradimo ar sugadintų failų ar kitų duomenų.


Šie atsakomybės apribojimai galioja net jeigu 2-viruses.com buvo aiškiai informuotas dėl galimos žalos.

Niekas šios svetainės įspėjime nepašalins ar neapribos to laidumo, kuris yra nustatytas teisinių įstatymų dėka, ir jų ribojimas būtų neteisėtas. Niekas šiame įspėjime nepaneigs 2-viruses.com atsakomybės šiais atvejais:

  • mirtis ar asmeninė trauma dėl 2-viruses.com nerūpestingumo;
  • apgavystė ar apgaulingas klaidinimas iš 2-viruses.com pusės;
  • reikalai kuriuose būtų nelegalu apriboti ar mažinti 2-viruses.com atsakomybes.

Naudodamiesi šiuo puslapiu, Jūs sutinkate kad paminėtos išimtys ir apribojimai kalbant apie svetainės atsakomybes yra Jums priimtini. Jeigu manote, kad svetainės sąlygos nėra Jums tinkamos, tuomet nesinaudokite šiuo puslapiu.

Kitos šalys

[Jūs sutinkate su tuo, kad kaip ribotos atsakomybės subjektas, 2-viruses.com yra suinteresuota apriboti ir savo valdytojų ir darbuotojų atsakomybes. Jūs taip pat sutinkate, kad Jūs nepradėsite reikšti pretenzijų 2-viruses.com darbuotojams ir valdytojams net jeigu patirsite žalą, susijusę su šia svetaine.]

Nors www.2-viruses.com svetainė gali įtraukti nuorodas į kitus internetinius šaltinius, tarp jų ir internetines svetaines, UAB „DIGIMA“ nėra atsakinga už šių šaltinių tikslumą ir turinį.

Nuorodos iš 2-viruses.com į trečiųjų šalių puslapius nereiškia UAB „DIGIMOS“ skatinimo naudotis šių šalių produktais ir paslaugomis. Puslapyje esančios reklamos ir informacija apie produktus ar paslaugas nereiškia, kad UAB „DIGIMA“ jas patvirtina. UAB „DIGIMA“ taip pat netiria nei vieno reklamuotojo reikalavimų. Informacija apie produktus yra pagrįsta tik tais faktais, kuriuos suteikia tiekėjai.

Neįgyvendinamos nuostatos

Jeigu kuris nors paminėta nuostata pasirodytų esanti neįgyvendinama remiantis taikomomis teisėmis, tai nepaveiks šių nuostatų vykdytinumo.